Meer weten over Industrie 4.0?

Industrie 4.0, synoniem voor de vierde industriële revolutie, is een uitdrukking die doelt op het steeds realistischer vierde stadium van de technisch-economische ontwikkeling van de mensheid, gerekend vanaf de eerste industriële revolutie.

Het betekent een nieuwe manier om productiemiddelen te organiseren. Het doel is om het concept van “slimme fabrieken” dusdanig te implementeren dat machines beter kunnen worden aangepast aan productiebehoeften en -processen en gelijktijdig productiemiddelen efficiënter worden toegewezen. Daarmee wordt de weg wordt vrijgemaakt voor een nieuwe industriële revolutie oftewel Industrie 4.0.

 

 

Er zijn vier ontwerp-principes in Industry 4.0.

  • Interconnectie: het vermogen van machines, apparaten, sensoren en mensen om verbinding te maken en te communiceren via internet (IoT of IoP).
  • Transparantie van informatie: de door Industrie 4.0-technologie geboden transparantie biedt operators een grote aanbod van nuttige en noodzakelijke informatie om passende beslissingen te nemen. Onderlinge verbinding stelt operators in staat om enorme hoeveelheden gegevens en informatie te verzamelen van alle punten in het productieproces, wat de functionaliteit helpt en belangrijke gebieden identificeert die kunnen profiteren van innovatie en verbetering.
  • Technische bijstand: ten eerste, de capaciteit van assistentie-systemen om mensen te ondersteunen, informatie op een uitgebreide manier toe te voegen en weer te geven om weloverwogen beslissingen te nemen en urgente problemen op korte termijn op te lossen. Ten tweede, het vermogen van fysieke besturingssystemen om mensen fysiek te ondersteunen, door een reeks onaangename, uitputtende of onveilige taken voor mensen uit te voeren.
  • Decentrale beslissingen: het vermogen van besturingssystemen om zelf beslissingen te nemen en hun taken op de meest autonome manier uit te voeren. Alleen in het geval van uitzonderingen, interferentie of tegenstrijdige doelen worden taken gedelegeerd naar een hoger niveau.